top of page

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Wat is het GMD?

 

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier.

 

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

 

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor een door het RIZIV vastgesteld bedrag éénmaal per kalenderjaar aanrekenen ter gelegenheid van een raadpleging of huisbezoek*, en dit per persoon. Dit bedrag  wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Vanaf dat ogenblik geniet u vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.
Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

 

Indien u 75 jaar of ouder bent óf indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u nog extra vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.

 

 

Gegevens van specialistische onderzoeken en behandelingen

 

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts.  Het GMD biedt een instrument om tot meer uitwisseling te komen.  U kunt als patiënt aan de specialist vragen om zijn bevindingen aan de huisarts mee te delen en zo een betere opvolging van uw ziekte- en gezondheidstoestand toe te laten

 

 

Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier ?

 

  • uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
  • u en uw huisarts krijgen hierdoor een vollediger beeld van uw gezondheidstoestand
  • dubbele onderzoeken en nutteloze behandelingen worden vermeden
  • uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter, efficiënter en meer gericht volgens een specifiek probleem (bijvoorbeeld bij hospitalisatie)

 

En bovendien krijgt u een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Uw eigen bijdragen (= remgeld) worden verminderd. Deze vermindering geldt voor :

  • de raadplegingen bij de huisarts welke uw globaal medisch dossier beheert
  • de raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts welke uw globaal medisch dossier beheert wanneer u 75 jaar of ouder bent
  • de raadplegingen en huisbezoeken van de huisarts welke uw globaal medisch dossier wanneer u erkend wordt als “chronisch zieke” en dit ongeacht de leeftijd.

 

Onder bepaalde voorwaarden kan het recht op remgeldverlaging uitgebreid worden naar een huisarts die niet de huisarts is welke het GMD beheert.  Dit zal het geval zijn voor groepspraktijken en vervangingen ingevolge ziekte en/of verlof van uw huisarts.  Beoogde huisartsen dienen een speciale vermelding aan te brengen op het getuigschrift voor verstrekte hulp.  Dergelijke vermelding impliceert dat de huisarts toegang heeft tot de gegevens van het GMD en dat hij daarvoor toestemming heeft van de rechthebbende.

 

(*) onder huisbezoeken vallen tevens de bezoeken van de huisarts in : de rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T), de rustoorden voor bejaarden (R.O.B.) en de instellingen waar kinderen, bejaarden, herstellenden of mindervaliden verblijven.

bottom of page