top of page

ATTEST/ VOORSCHRIFTEN:

Voorschriften en attesten: enkel via de raadpleging ! 

 

Attesten

Medische attesten voor afwezigheid om gezondheidsredenen maken altijd deel uit van een raadpleging. Wij mogen alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 

Als u zich afvraagt of u voor het wegblijven van uw kind van school een attest nodig hebt, kunt u het beste de brochure (Heb je een doktersbriefje nodig voor de school?) downloaden van de website van de Vlaamse overheid. Gaat u hiervoor naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerplicht.

 

Formulieren

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kan dit uitsluitend tijdens een raadpleging gebeuren. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige tijd om de papieren correct in te vullen en blijft uw medisch dossier actueel.

 

Voorschrift

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Bespreek dus met uw arts tijdens de raadpleging welke voorschriften vernieuwd dienen te worden. Het RIZIV laat afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet toe.

In het geval dat kort na uw raadpleging blijkt dat er iets vergeten is, kunnen wij bij wijze van uitzondering enkel een voorschrift afleveren zonder raadpleging. 

Voor een aanvraag van deze uitzondering vul het online aanvraagformulier in bij CONTACTFORMULIER hiervoor.

bottom of page