Voorschriften en attesten: enkel via de raadpleging ! 

VOORSCHRIFTEN AANVRAGEN:

Voorschriften online aanvragen kan:

 

  • Enkel na eerder onderzoek
  • Niet door drugsgebruikers of  medische verslaving
  • De Belgische wetgeving verbiedt artsen om zomaar voorschriften of attesten te schrijven zonder de patiënt te hebben gezien. Voorschriften kunnen dus alleen ter gelegenheid van/na een eerdere consultatie of een huisbezoek bekomen worden.
    Kijk voor de consultatie na welke medicatie je nodig hebt. Spreek tijdens de raadpleging af wanneer de volgende controle nodig is. Je arts maakt dan de nodige voorschriften. Kom op raadpleging wanneer de afgesproken periode voorbij is.
    Zorg, in het uitzonderlijke geval dat je toch online een medicatievoorschrift vraagt, dat je de naam van het medicijn, de producent, het aantal tabletten en de dosis bij de hand hebt.

    Ook "pil"voorschriften, afwezigheidattesten, sportattesten, voorschriften kinesitherapie vereisen een raadpleging bij je huisarts.

Attesten, formulieren en voorschriften

 

Attesten

Medische attesten voor afwezigheid om gezondheidsredenen maken altijd deel uit van een raadpleging. Wij mogen alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

 

Als u zich afvraagt of u voor het wegblijven van uw kind van school een attest nodig hebt, kunt u het beste de brochure (Heb je een doktersbriefje nodig voor de school?) downloaden van de website van de Vlaamse overheid. Gaat u hiervoor naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerplicht.

 

Formulieren

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kan dit uitsluitend tijdens een raadpleging gebeuren. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige tijd om de papieren correct in te vullen en blijft uw medisch dossier actueel.

 

Voorschrift

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Bespreek dus met uw arts tijdens de raadpleging welke voorschriften vernieuwd dienen te worden. Het RIZIV laat afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet toe.

In het geval dat kort na uw raadpleging blijkt dat er iets vergeten is, kunnen wij bij wijze van uitzondering enkel een voorschrift afleveren zonder raadpleging. U kunt dit voorschrift ophalen bij de dokter tussen 2 afspraken in, gelieve in de inkomhal uw beurt af te wachten, en aub zeker de raadpleging niet te storen. .

Voor een aanvraag van deze uitzondering volg het onderstaande online aanvraag hiervoor.

Uw aanvraag is verzonden!