top of page

 

Nuttige websites en telefoonnummers

 

Algemeen

Helena

(resultaten, attesten elektronisch van de huisarts ontvangen)

Mijngezondheid.be

(Patiëntenportaal van de overheid: uw gedeeld medisch dossier met gezondheidssamenvatting, medicatielijst, openstaande voorschriften,  ziekenhuisverslagen, vaccins en nog veel meer)

Thuisarts.nl

(Betrouwbare website voor advies te krijgen bij allerlei gezondheidsklachten)

De sociale kaart.be

(Zoekportaal voor vinden van zorgverleners)

Gezondleven.be

(Informatie over gezonde voeding, beweging, mentaal welbevinden)

Wanda

(Website van het ITG, reisadvies land per land)

CAW

Maurits Sabbestraat 119 2800 Mechelen

0800 13 500

(maatschappelijk centrum voor psychische, sociale, financiële problemen, enz.)

Rode Kruis

105

Urgenties

Europees noodnummer politie en ziekenwagen

112

 

Antigifcentrum

070 245 245

 

Brandwondencentrum

02 268 62 00

 

ChildFocus

11 6000

Mentaal welzijn

Zelfmoordlijn.be

1813

Depressiehulp.be

Alcoholhulp.be

Tabakstop.be

0800 111 00

Druglijn.be

078 15 10 20

Kankerfoon

0800 15 800

Tejo.be

Wollemarkt 34, 2800 Mechelen

015 71 58 96

(inloophuis in Mechelen voor jongeren met psychische problemen)

Kinderen

Huis van het kind

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

(algemeen informatiecentrum voor aanstaande ouders en gezinnen, consultaties Kind en Gezin, mentale begeleiding)

1 gezin 1 plan Trawant

(gezinsbegeleiding, vinden van eerstelijnspsycholoog voor kinderen)

Seksuele thema's

Allesoverseks.be

(alles over seks, anticonceptie, SOA's,..)

Abortus.be

(Informatie en doorverwijzing naar abortuscentra)

 

Wachtdiensten

Wachtdienst apotheker van wacht

http://www.apotheek.be/

Wachtdienst huisarts van wacht

1733

 

Wachtdienst tandarts van wacht

0903 39969

(1,50 EURO p.m.)

http://www.tandarts.be/wachtdienst

bottom of page